Sådan reducerer din virksomheds energiforbrug og CO2-udledning

Om du har en større virksomhed, kontorbygninger, lignende eller tilsvarende, har det siden 2015 været et lovpligtigt krav for store virksomheder enten at gennemføre et energisyn eller indføre certificeret energi- eller miljøledelse hvert fjerde år. Et energisyn er en dybdegående analyse af alle installationer og processer i virksomheden, som er energiforbrugende. Har din virksomhed over 250 ansatte, en omsætning på over 370 mio. kr. eller en årlig balance på mere end 320 mio. kr. er det altså et krav, at du får foretaget et energisyn, som indberettes til energistyrelsen.

Hvad er et energisyn?

I forsøget på at præcisere, hvad et energisyn kan beskrives som, er et energisyn en systematisk gennemgang af en stor virksomheds energiforbrug og besparelsespotentialer. Kravet for det lovpligtige energisyn indebærer, at de store virksomheder får udført et energisyn hvert fjerde år, der som nævnt, indberettes til energistyrelsen.

Et energisyn har til formål at kortlægge virksomhedens energiforbrug, identificere og kvantificere omkostningseffektive energisparemuligheder, aflægge en rapport og resultaterne heraf. Energisynet skal være med til at fremme energieffektivitet og i denne forlængelse være med til at begrænse klimaændringer, udbedre innovative teknologiske løsninger og forbedre EU’s konkurrenceevne på området.

Fordelene ved energisyn

Energisynet foretages og udføres af en godkendt energikonsulent, og energisynet skal være af anerkendt standard, som enten kan følge den internationale standard eller den europæiske standard. Når man foretager et energisyn, kan det medvirke til, at virksomheden får et lavere energiforbrug, fordi man ved et energisyn finder du af, hvor der kan spares på energien.

Et energisyn kan af denne grund være med til at reducere virksomhedens energiforbrug og CO2-udledning, da de fleste virksomheder i gennemsnit bliver i stand til at kunne reducere 10-15% af deres samlede energiforbrug ved at gennemføre et energisyn.

Når man har foretaget et energisyn, vil man ligeledes være i stand til at vurdere, hvordan man kan lave energiforbedrende tiltag samt at indføre et energiledelsessystem, hvor energiforbruget automatisk og løbende analyseres og optimeres.

Inden virksomheden skal have foretaget et energisyn, skal virksomheden levere dokumentation for det seneste årsforbrug af varme, elektricitet, proces og transport. Derudover skal virksomheden også kunne oplyse general information om virksomheden.